SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Sprogdrab

UNESCOs officielle plakat for den 12. Internationale Modersmålsdag, i dag. Den er i særklasse ringe, både hvad angår grafisk udformning og formidling af budskab.

Der er mellem 5.000 og 7.000 sprog i verden i dag, alt efter hvor man drager skellet mellem sprog og dialekt. Halvdelen af dem er i fuld gang med at forsvinde, ingen børn lærer dem mere. De tales (eller snarere huskes) kun af en hastigt svindende gruppe stadig ældre mennesker. Der dør i snit et sprog hver fjortende dag.

Når vi når til år 2100 vil halvdelen af de sprog vi har i dag, være væk. Tre fjerdedele af de sprog der har overlevet, vil til den tid også være på vej til at dø fordi ingen børn lærer dém. Alt i alt forventes kun en 10 % – omkring 600 – af verdens sprog at være i god stand år 2100 (deriblandt både dansk, norsk og svensk der som bekendt alle tre er blandt verdens 20 stærkeste sprog).

Indtil for få årtier siden blev denne udvikling anset for uafvendelig, ja ikke bare det, men direkte ønskelig. Men siden 1960erne har der været en kovending i gang. FN og EU og mange andre internationale organisationer anerkender nuomdage verdens sproglige mangfoldighed som en resurse og arbejder for at bevare og fremme alle sprog, også de små, de uglesete og de fremmede. I 1999 gjorde UNESCO 21. februar til International Modersmålsdag.

Der er mange forskellige slags årsager til den igangværende kulturelle katastrofe. Den alvorligste er nok den systematiske kidnapning af indfødte børn, som i de store kolonilande (Nordamerika, Rusland og Australien) i massivt omfang blev fjernet fra hjemmet – ofte med vold –  og i årevis indespærret på kostskoler hvor de blev civiliseret, langt fra deres familie. Vi har også en svag genspejling af den politik i Danmarks bortførsel i 1951 af 22 grønlandske børn i civilisationsøjemed, dvs i den bedste mening. I de store kolonilande drejede det sig om hundredtusinder.

I 1870'erne blev en ung navajo deporteret fra Arizona til Carlisle Indian School i Pennsylvania. Tre år efter var han blevet til Tom Torlino.

Fra omkring 1850 til så sent som for 40 år siden havde man i de store kolonilande den politik at tvangsfjerne indfødte folkeslags børn fra deres familie og sende dem på kostskole, hvor de lærte at foragte deres baggrund og blive moderne borgere.

Det er et tankevækkende faktum at Vesten og Kommunismen ordinerede nøjagtig samme medicin mod det at være indfødt: Modernisering ved hjælp af vold, fattiggørelse, religion og skolegang, dvs ødelæggelse af deres livsgrundlag, kultur, identitet og modersmål.

Det var en meget vellykket politik. Den er en hovedårsag til at mange hundrede indfødte sprog i USA, Canada, Rusland og Australien forlængst er ophørt med at være nogens modersmål og er på nippet til at forsvinde, nu hvor de sidste gamle dør, sprog for sprog.

I vore dages øjne er det der dengang blev gjort, en åbenlys forbrydelse mod menneskeheden, og der burde rejses sag mod dé ansvarlige forvaltere af denne politik der stadig er i live. Ikke så meget for at straffe dem, som for at få dokumenteret forbrydelserne, så de pårørende kan få fred, og eftertiden kan undgå den slags udskejelser.

Men hvis man vil forstå hvordan sprogdrab kan retfærdiggøres, kan man da bare tjekke de sidste ti års danske integrationspolitik:

Indvandrerbørns modersmål er en ulempe, en hæmsko, både til skade for børnenes fremtidsmuligheder og for samfundet, derfor skal de væk. Det er til deres eget bedste.

ARTIKLEN FORTSÆTTES HER

Ole Stig Andersen, redaktør
Sprogmuseet


 

Læs også:

 1. Mere om sprogdrab I 1850 påbød Canada at alle børn af "hel- og halvblodsindianere" i alderen 9-15 skulle interneres på kostskole og lære engelsk eller fransk sprog og europæisk kultur. Der blev de...
 2. Quechua: Ikke kun små sprog er i fare for at uddø! Perus indfødte sprog. Quechua er de orangebrune områder. Med små fire mio mennesker er det Perus største indfødte sprog, og med yderligere små fire mio i nabolandene er det også...
 3. Eskimoisk i Fjernøsten I starten af 1930’erne blev Tjukotka sammen med det øvrige Sibirien lukket for vesterlændinge, også vestlige etnografer. Den eskimoiske befolkning blev således afskåret fra omverden (og deres slægtninge i Alaska)...
 4. Indiansk prærietegnsprog i Nordamerika Et af de bedre kendte fakta om nordamerikanske indianere, også i Europa, er at de brugte et tegnsprog for at kommunikere med hinanden. Men lige så kendt sprogets eksistens er,...
Tagget med: , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

 1. Jeg kan nu ikke helt lade være med at spille djævelens advokat her.

  Selvfølgelig er det en forbrydelse at bortføre børn fra deres forældre. Men er der virkelig tale om mere end en forcering at det uundgåelige? Dør sprogene ikke ud i den moderne verden under alle omstændigheder, også hvis man overlader det til folk at gøre det frivilligt? Og er det ikke en god ting i sidste ende, en afmontering af den babelske forbandelse?

 2. “Er der virkelig tale om mere end en forcering af det uundgåelige?”, spørger du.

  Ja, det er en hel del mere, så jeg har skrevet en artikel til, med lidt flere detaljer om forbrydelserne, og også noget om omfanget. Alt i alt ret forceret.
  http://sprogmuseet.dk/sprogpolitik/mere-om-sprogdrab/

Skriv en kommentar