SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

SMS – en ny vår for afrikanske språk?

khombole

I landsbyen Khombole, en 100 km fra Senegals hovedstad Dakar, modtager nybagte og kommende mødre undervisning over mobilen i barnepleje, helse o. lign. (Foto: Sheriff Bojang Jr., West Africa Democracy Radio)

Mobiltelefonens inntreden har fått store konsekvenser i Afrika, kanskje enda større enn ellers i verden og kontinentet har for øyeblikket verdens raskeste økning i mobilbruk. Konsekvensene er ikke bare økonomiske og sosiale, men også språklige. Og mens ”SMS-språk” ofte blir sett på som en trussel mot skriftspråket, ser tekstmeldinger ut til å kunne føre til en ny vår for afrikanske språk som skriftspråk.

jokko

Projekt Jokko (betyder 'kommunikation' på wolof) underviser i brug af mobiltelefonen til alfabetisering, regnskab, bank mm. Det foregår ikke på fransk men på de indfødte sprog wolof, pulaar, dioula osv, som dermed vinder ny agtelse som teknologisk moderne skriftsprog. Foto: Tostan Literacy Program.

”Muntlige” språk får verdi som skriftspråk

Som følge av engelsk og fransk kolonisering har de afrikanske språkene i Afrika sør for Sahara i stor grad blitt henvist til uformelle sammenhenger og muntlig bruk, mens koloniherrenes språk dominerer i offentligheten og i skrift. I land som Senegal reproduserer skolesystemet denne situasjonen, ved at fransk utgjør eneste undervisningsspråk. Det fins uformell utdanning på afrikanske språk, men holdningen i befolkningen er at dette er for fattige som ikke fikk gått på ordentlig skole. Mange får ikke vedlikeholdt og utviklet det de har lært på alfabetiseringskurs fordi språket de har lært å lese og skrive på ikke er i særlig bruk i skrift.

En studie utført blant studenter i Dakar viser imidlertid at den kommende eliten tar i bruk de afrikanske språkene når de sender tekstmeldinger, når de chatter og skriver e-post. Forskning i Sør-Afrika og i Nigeria viser det samme: friheten i SMS-kommunikasjon gjør at afrikanske språk får verdi som skriftspråk.

Afrikanske språk uttrykker identitet, nyanser og kreativitet

wolof-mobildigt

Romantiske tekstmeldinger på språket wolof gjør inntrykk på senegalesiske mottakere som motsats til de tusenvis av romantiske dikt som finnes på fransk. "Nåtiden skal ikke vanære min fortid, og enda mindre framtiden når det gjelder min kjærlighet til deg. Du, min skatt, du som gir meg lyst til å reise, til å lykkes, til å sørge for at du ikke mangler noe. Jeg elsker deg." Det hele er på wolof, på nær den sidste sætning som er en typisk sms-forkortelse, jtm, efter fransk 'je t'aime'.

I unge senegaleseres SMS-kommunikasjon gis de afrikanske språkene verdi, både som likeverdige med fransk, i kontrast til fransk og som uttrykk for teksternes identitet. En blanding av majoritetsspråket wolof, fransk og engelsk er ungdommens uttrykksform, mens bruk av minoritetsspråk som pulaar understreker kulturell og etnisk tilhørighet. Ulike verdier og funksjoner assosieres med de forskjellige språkene og disse utnyttes i tekstmeldingene: ungdom i Dakar SMS-flørter helst på fransk, men sender et romantisk dikt på wolof når de virkelig ønsker å imponere mottakeren. Meldinger på wolof og andre senegalesiske språk sees også på som morsommere enn franskspråklige SMS. En viktig bruk av afrikanske språk finner en dessuten i høytidshilsninger, en svært populær brukstype tekstmeldinger.

Francophonie-Senegal

Ca 10 % af Senegals befolkning behersker fransk fuldt ud og 21 % delvist. De resterende 69 % kan overhovedet ikke fransk.

Et kjennetegn ved SMS i urbane strøk i Afrika er flerspråklighet. Den daglige muntlige kommunikasjonen forgår ofte gjennom en veksling mellom forskjellige språk og dette reflekteres i tekstmeldingene. Teksterne alternerer forskjellige språk i én og samme tekst for å strukturere innholdet og understreke budskapet, og for å uttrykke nyanser. Eksempler på SMS fra Senegal og mottakernes tolkninger av disse viser at to temaer i én melding kan presenteres på hvert sitt språk, at forskjellige perspektiv kan komme til uttrykk i én og samme SMS ved å bruke forskjellige språk og at innrykk av et ord på et språk som ellers ikke brukes i teksten nyanserer tolkningen mottakeren gjør. Kodeveksling brukes slik som virkemiddel for å si mye med få ord. Også språk som teksterne kun behersker enkeltord av tas inn i kommunikasjonen; hele det språklige repertoaret kommer til sin rett. I tekstmeldinger gis også de mange hybride kodene en finner i muntlig språk i afrikanske byer en skriftlig form (som ”francanglais” i Kamerun).

Tekstmeldinger er kjent for, noen vil si beryktet for, ukonvensjonelle stavemåter. De få studiene som eksisterer av afrikansk SMS-språk viser at de europeiske språkene staves på kreativt vis som ellers i verden, mens de afrikanske språkene i liten grad forkortes. Dette har sannsynligvis sammenheng med liten bruk av språkene i skrift og dermed en viss frykt for ikke å nå fram med budskapet (i Senegal brukes for eksempel fransk som skriftnorm også for å stave afrikanske ord). Imidlertid viser den siste forskningen fra Sør-Afrika at forkortelser også er på vei inn i isiXhosa. Lek med språkene i tekstmeldinger og språklige nyvinninger som også omfatter de afrikanske språkene tilfører dem vitalitet som skriftspråk.

Skriftlig kommunikasjon som inkluderer

Wolof

Wolof er det største af Senegals 20-30 sprog. Det er modersmål for omkring 4 mio i en befolkning på 12 mio. Yderligere 4-5 mio taler det som andetsprog. Wolof er i stærk fremgang, den såkaldte 'wolofisering'.

Mens personer som kun behersker lokale språk i stor grad er utestengt fra skriftlig kommunikasjon, inkluderes disse i SMS-dialogen. Universitetsstudenter i Dakar holder kontakt med slekt og venner som har lite eller ingen formell skolegang via tekstmeldinger på wolof, pulaar eller andre språk som snakkes i landet. Det viser seg at selv lite skriftkyndige lærer seg det som er nødvendig for å utnytte mulighetene som tekstmeldinger gir (Kibora 2009). Teksting kan slik i seg selv være en motivasjon for å lære seg å lese og skrive på afrikanske språk og til å ta i bruk og vedlikeholde slik kompetanse. Frihet med hensyn til form og stavemåte i SMS kan dessuten gjøre terskelen til skriftlig kommunikasjon lavere.

En overføring av verdien afrikanske språk oppnår i tekstmeldinger til det offentlige liv kan skje via smarttelefoner. I Sør-Afrika, det ledende landet i mobilrevolusjonen sør for Sahara, bruker unge internett i første rekke på mobiltelefonen. Web-sider designet for bruk på mobil har ført til en eksplosjon av skriftlig kommunikasjon blant tenåringer i landet (Walton 2010: v). På sikt kan høyere status for de afrikanske språkene som skriftspråk føre til endringer som vil komme alle de som ikke behersker fransk, engelsk eller andre av kolonispråkene til gode. Mer bruk av afrikanske språk i skolesystemet vil gjøre skolehverdagen enklere og mer nyttig for elevene, som stort sett bruker lokale språk hjemme. I det offentlige liv vil flere kunne delta hvis også de afrikanske språkene ilegges makt.

Mot et flerspråklig skriftbilde?

Gjennom SMS skapes altså nye roller og ny giv for de afrikanske språkene. Tekstmeldinger, og annen elektronisk kommunikasjon, utgjør et område der Afrikas enorme språkrikdom kan komme til skriftlig uttrykk  på en ny måte. Mens ettspråklighet lenge har vært normen for det skrevne ord blir selve flerspråkligheten en ressurs i SMS, blog, nettdebatt, e-post og andre typer elektroniske tekster.

Kristin Vold Lexander, Stipendiat
Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Oslo Universitet

Læs også:

  1. Patentspråk i EU I början av november i fjol rapporterade svensk press om att EU:s medlemsstater inte hade kunnat enas om patentspråken i EU. EU-kommissionen hade föreslagit att unionens patentspråk skulle vara engelska,...
  2. Haïti Bartolomé de las Casas (1484-1566), spansk biskop i Mexico, negerslaveriets 'opfinder' og senere kritiker Da Columbus i julemåneden 1492 nåede frem til den ø han kaldte Lille Spanien, Hispaniola på...
  3. Arabisk sprogpolitik I forbindelse med den tunesiske præsident Ben Alis fald, blev det blandt arabiske bloggere på nettet bemærket, at han op til sin exit valgte at adressere befolkningen direkte i en...
  4. Hjælpemidler i sprogundervisningen Elle mai s’arranger, quelques phrases sortent amende GoogleTranslate oversætter til fransk, men hvilket fransk? ”Elle mai-être vrai, mais il peut aussi se tromper” er oversættelsen dansk-fransk i Google Translate af...
Tagget med: , , , , , , , , , , , , , , ,

Skriv en kommentar