SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Ordbog over Dansk Tegnsprog i fare for at lukke

Ordbog over Dansk Tegnsprog er i fare for at blive lukket, såfremt der ikke snarest skaffes midler til den fortsatte drift.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

logo

logo

Projektet ‘Ordbog over Dansk Tegnsprog’ blev iværksat i 2003. I 2008 blev den første udgave af ordbogen lanceret. Ordbogen er rettet mod en bred brugergruppe, som spænder over døve, hørende forældre med døve børn, døvblevne, tolke/tolkestuderende og lingvister/lingvistikstuderende.

Til forskel fra de traditionelle tegnsprogsordbøger er Ordbog over Dansk Tegnsprog elektronisk. De opslåede tegn vises således i en kort video (inkl. varianter af “standard”-tegnet, hvis sådanne eksisterer). At man kan se tegnene på video er en stor fordel, da det i de gamle ordbøger ofte er svært at tolke de pile, der skal vise bevægelsen i et tegn. Selvom der for nogle ordbøgers vedkommende også er skriftlige forklaringer som supplerer billederne, kan der stadig opstå tvivl om tegnets korrekte artikulation.

Ordbog over Dansk Tegnsprog er desuden unik i sin struktur. Udover at kunne slå tegn op ved at skrive et søgeord på dansk, kan man slå tegn op ved at søge på tegntype (1-hånds- eller 2-håndstegn), håndform og artikulationssted, dvs. man søger tegn på tegnsprogets præmisser. Ordbogen adskiller sig således fra andre tegnsprogsbøger (danske som udenlandske), der traditionelt er opbygget alfabetisk efter glosserne til de forskellige tegn. Desuden er der en række andre funktioner, som eksempelsætninger mm.

Projektet har primært være finansieret af midler fra satspuljen Beskæftigelsesministeriet, men også af midler fra diverse fonde. Ordbogen er løbende blevet vedligeholdt. Et af de nyeste tiltag, der har været på tapetet, men som så ikke bliver muligt når de lukker siden ned, er oprettelsen af et corpus (en funktion der så småt er lagt op til i den nuværende ordbog) i stil med f.eks. Korpus.dk, som giver adgang til et stort antal tekster, hvor man har mulighed for at lave undersøgelser om sprogbrug.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Det ville være en stor skam og et kæmpe tab hvis lukningen af ‘Ordbog over Dansk Tegnsprog’ blev en realitet!

Julie Hansen

 

Læs også:

  1. Verdens første opera på tegnsprog opføres i Vejle Lørdag den 2. maj opfører den finske døveteatergruppe Teatteri Totti den romantiske opera The Hunt of King Charles på “internationalt tegnsprog” på Vejle Musikteater. Der er et par tankevækkende ting...
  2. Svensk-Dansk Ordbog I oktober 2010 udkom Svensk-Dansk Ordbog på Politikens Forlag. Det er en stor, helt nyudviklet ordbog der er tænkt som afløser for Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Ellen Hartmanns store svensk-danske...
  3. Findes internationalt tegnsprog? Både ja og nej! På Ole Stig Andersens opfordring (næsten for to år siden, undskyld Ole!) vil jeg her prøve at forklare, hvorfor der alligevel blev skrevet ”internationalt tegnsprog”/”internationale tegn”, da verdens første opera...
  4. Døvblindblevne og tegnsprog Personer der er døvblinde har en kombineret syns- og hørenedsættelse, som begrænser deres deltagelse i samfundet. I stedet for at bruge syns- og høresanserne må de støtte sig til deres...
Tagget med: , , ,

Skriv en kommentar