SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Hvordan man ikke lærer italiensk (og heller ikke dansk)

Mængden af utålelige reality-shows og konkurrencer i tv er så overvældende at det er noget nær umuligt at undgå dem hvis man overhovedet vil se fjernsyn. Man kan zappe væk, og det gør man, men så havner man bare i en anden reality-konkurrence.

En der flygtigt nåede at fange min interesse, hedder Min Italienske Drøm. Den kører for tiden på DR1 og handler om fire danske par der sammen skal sætte et hus i en lille italiensk by i stand og indrette det til en pension for turister. Samtidig er det også en konkurrence, og vinderparret får en bunke penge og lov til at købe huset.

En af udfordringerne undervejs går ud på at lære (noget) italiensk, og her bliver der virkelig lagt hindringer i vejen for konkurrencens deltagere.
Det er ikke så tit man får sprogundervisning at se i TV. Men her får man pludselig et indblik i hvor meningsløs og ydmygende den slags kan gøres.

Fx ser vi Hanne spørge – på engelsk – om autunno betyder efterår eller vinter. Og læreren kan godt engelsk, så hun kunne sagtens svare, men hun har også en regel om at man kun må tale italiensk i klassen. Og ikke nok med det, man skal også lade som om man slet ikke forstår engelsk.

Så i stedet for at få svar på sit spørgsmål, må 67-årige Hanne lade sig irettesætte som et barn og få at vide at hun skal spørge på italiensk. Det kan hun ikke, hun bliver ved sit engelske, og til sidst må læreren give efter, og vinter hedder inverno. Og Hanne takker syrligt og skriver ned.

Alle har lidt nederlag: Hanne der ikke kunne sige noget på italiensk, læreren der ikke kunne få hende til det, men måtte bøje sig og meget mod sin vilje forstå engelsk, pædagogikken der ikke virkede.

Mette er den bedste “lørner” af de otte, men hendes mand, Michael, kan knap et ord, så han spørger naturligt nok konen til råds. Denne gang drejer det sig ikke om et ords betydning, men om udtalen. Men det må han heller ikke, her må kun tales italiensk. Og også han må lade sig irettesætte som et barn der har snydt eller hviske-tisket i timen.

Og læreren illustrerer verbet at gå ved at gå nogle demonstrative skridt foran tavlen. Oversættelse er forbudt. At folk så alligevel oversætter – i smug så at sige – for sig selv når de har forstået det (og sandelig også når de har misforstået det), det ser ideologien bort fra.

Denne vanvittige måde at undervise i sprog på er velegnet til at vanskeliggøre opgaven for deltagerne i konkurrencen, men den er ikke opfundet med det formål for øje, som man kunne tro, nej, den er vidt udbredt inden for sprogundervisning i almindelighed. Det er altså ikke fordi showets italiensklærer i særlig grad er pædagogisk tilbagestående. Det er ganske almindelig ideologisk vildført sprogundervisning, hun leverer.

•••

Da jeg for næsten 40 år siden begyndte som lærer i dansk for voksne på Dansk Flygtningehjælp, var det også dér reglen at der kun måtte tales dansk i klassen.

Det pædagogiske system var fastlagt af skolens pædagogiske leder, Mogens Rukov, der senere blev berømt som karismatisk lærer på Filmskolen og medopfinder af dogmefilmsmodellen.

Den sprogundervisningsmodel vi flygtningelærere skulle følge, gik også til yderligheder. Ikke nok med at man ikke måtte oversætte, kursisterne – som blev kaldt elever, selv om de var voksne mennesker – måtte heller ikke tage noter, og de tekster de arbejdede med, fik de først når de kunne dem udenad. Ja, det er rigtigt, de så først teksten når den var terpet igennem så mange gange at de kunne den udenad.

Tanken var at skriftbilledet påvirker udtalen, så derfor ingen skrift før udtalen er på plads! Det kan der muligvis være noget om – det er der ting der tyder på – men er det omkostningerne i indlæring værd at få en lidt bedre udtale? Når det kommer til stykket, så får voksne jo den accent deres modersmål tilsiger, og det er marginalt hvor meget almindelig klasseundervisning kan forbedre den.

flyve1

Undervisningsmaterialerne var heller ikke oversat til polsk, selv om næsten alle kursisterne i en årrække var polakker. For man lærer ikke et ord ordentligt ved at få det oversat, lød ideologien, så i stedet for at slå ordet op i de forbudte ordbøger, hoppede læreren frem og tilbage for at illustrere hvad ordet betød. Når så pråsen gik op for en af kursisterne, oversatte han straks til polsk for de andre, og så var man jo lige vidt, men det så ideologien bare bort fra. Ofte misforstod folk, for det kan være mere end vanskeligt at illustrere hvad en abstrakt glose skal betyde ved at opføre en eller anden form for pantomime.

Nu var det nemt nok på Flygtningehjælpens Sprogskole, for ikke bare kunne lærene ikke polsk, det blev heller ikke anset for ønskeligt at de kunne. Faktisk blev det anset for en ulempe hvis læreren kunne polsk, eleverne kunne jo tro at han var i ledtog med det polske regime, de var flygtet fra. Generalsekretær Arne Piel Christensen fyrede engang en lærer med den begrundelse.

Men lærerne kunne også selv. Da de chilenske flygtninge kom, fyrede lærerkollegiet i København en kollega fordi han oversatte og forklarede på spansk i klassen.

Polsk er et eksotisk sprog, og der var ingen lærere der lærte det, selv om de i årevis tilbragte 20 timer om ugen sammen med polakker. Anderledes forholdt det sig med latinamerikanerne. Deres spansk var et attraktivt sprog, adskillige lærere lærte spansk, og efterhånden forsvandt forbudet mod oversættelse ud af pædagogikken.

Disse betragtninger har kun mening i klasser hvor alle eller næsten alle kursister kommer med samme sproglige baggrund. I blandede klasser giver det en vis mening ikke at snakke andre sprog i klassen, simpelthen fordi der er for mange. Men når der kun er et sprog, som i Min Italienske Drøm, er det det rene spild af tid og menneskelighed ikke at gøre brug af de kommmunikationsmuligheder der er.

Forestillingen om at sprogundervisning bør være en slags Ubesmittet Undfangelse hvor målsproget ikke forurenes af andre sprog, er i strid med al sund kommunikativ fornuft. Brug alle de sprog lærere og kursister har til fælles og bland dem hensynsløst!

Læs også:

  1. Quechua: Ikke kun små sprog er i fare for at uddø! Perus indfødte sprog. Quechua er de orangebrune områder. Med små fire mio mennesker er det Perus største indfødte sprog, og med yderligere små fire mio i nabolandene er det også...
  2. Pæn tone i dansk politik Folketingssalen (Foto: ft.dk) Danske politikere taler pænt til hinanden. En påstand der øjensynligt er provokerende for mange journalister, politikere og såkaldt almindelige danskere. Ikke desto mindre er den min, og...
  3. Islændinges udtale af dansk Islandsk og dansk er beslægtede sprog. Den sproglige nærhed mærker vi alle når vi ser og hører de mange fælles arveord, mange fælles (eller næsten fælles) faste flerordsforbindelser, fælles orddannelsesmuligheder,...
  4. Coole Songs Downloaden – om engelsk påvirkning af dansk og tysk Tysktalende med kendskab til dansk har tit oplevelsen af at dansk optager flere anglicismer, altså lån fra engelsk, end tysk gør. Flere forhold peger dog på at det snarere kunne...
Tagget med: , , , , , ,

Skriv en kommentar