SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Sydsudan

Sydsudans sprog

Sudan-NASA

Et satellitfoto viser hvordan grænsen mellem Nordsudan og Sydsudan næsten følger grænsen mellem tørt og grønt. (Kort: NASA)

I går fik verden og Afrika en ny stat, nr 54. Sydsudan, et område på størrelse med Frankrig, 620.000 km², blev skilt ud fra Sudan.

Sydsudan bliver det syvende land i Afrika der hedder De Sortes Land. Sudan kommer af arabisk سواد  aswad der betyder sort og er blevet anvendt om alle folkeslagene lige syd for Sahara hele vejen over fra Atlanterhavet til Rødehavet. Nu er der altså to lande der hedder Sudan. Der er også to Guineaer. Det ord kommer af aginaw som betyder sort(e mennesker) på berbersproget tuareg. Desuden er der Niger og Nigeria, der betyder sort på portugisisk. Og endelig er der Etiopien der betyder de Brændte Ansigters Land. På græsk.

Sudan-olie

Ved uafhængigheden tog Sydsudan 3/4 af Sudans olie og gas med sig. Men den skal stadig transporteres gennem Nordsudan til udskibning i det Røde Hav. (Kort: spiegel.de)

Det nye Sydsudan er et af verdens allerfattigste lande. 98 % af landets indtægter kommer fra olie som indtil videre kun når verdensmarkedet (især Kina) via rørledninger gennem Nordsudan. Der er ingen jernbane og mindre end 100 km asfalteret vej, omkring hovedstaden Juba. Der er tre hospitaler i hele landet. Sydsudan har i mange år været plaget af befrielseskrig, borgerkrig, folkefordrivelser, hungersnød og korruption. Den igangværende tørke i Østafrika som er den værste i 60 år, hærger også Sydsudan.

Ved folketællingen i 2008 havde Sydsudan lidt over 8 millioner indbyggere. Men dette resultat var allerede dengang omstridt, og siden er 300.000 sydsudanesere der levede i Nordsudan, rejst tilbage. Yderligere en million ventes at følge efter fordi de bliver frataget deres nordsudanske statsborgerskab. Sydsudan har mindst 10 millioner indbyggere i dag, hvoraf hundredtusinder er internt fordrevne af grænsestridigheder, borgerkrig og tørke.

Ved folketællingen i 1973 havde hovedstaden Juba lidt over 50.000 indbyggere. I 2006 blev det anslået til 250.000 på basis af luftfotos. Tallet er steget dramatisk siden. Olien har gjort Juba til en boomtown, en af verdens hurtigst voksende byer.

Abyei

Lige nord for den nye grænse er der områder (Abyei, Nuba og Kordofan) med blandet arabisk og afrikansk befolkning som ikke fik lov at deltage i afstemningen om Sydsudans selvstændighed. I Nuba fortsætter selvstændighedskrigen, og i Abyei har Nordsudan med angreb på civilbefolkningen jaget hundredtusinder på flugt, en politik de også har anvendt i en årrække over for befolkningen i Darfur længere nordvestpå, og som har ført til at der er udstedt international arrestordre på Nordsudans præsident Omar al-Bashir for forbrydelser mod menneskeheden. Det hindrede ham naturligvis ikke i at deltage i selvstændighedsfestlighederne i Juba i går sammen med en 40 af verdens statsoverhoveder. (Kort: spiegel.de)

Sydsudans sprog og folkeslag

Sudan.Religion

Sudans religioner. Grøn: islam; Rød: kristne; Blå: traditionel religion. Grænsen mellem Nord- og Sydsudan følger næsten grænsen mellem islam og ikke-islam. I det samlede Sudan var islam i stort flertal, men der er ikke meget islam tilbage i Sydsudan. (Kort: http://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml)

Offficielt er der 68 etniske grupper i Sydsudan, de fleste ganske små. Siden Sudan blev selvstændigt fra Storbritannien i 1956 har både arabisk og engelsk været officielle sprog.

Selv om den sudanske forfatning officielt anerkendte landets mange sprog, udøvede Khartoum i realiteten et konstant arabiserings- og islamiseringspres i mange år, som er hovedårsagen til Sydsudans løsrivelse og ligeledes til konflikten i Darfur.

Begge landes hovedstæder, Khartoum og Juba, er grundlagt som ægyptiske militærforlægninger ved Nilen i 1800-tallet. Juba ligger på bari-land, og her udviklede der sig et pidginsprog på basis af arabisk, med en stærkt forenklet grammatisk og fonetisk struktur og med mange lån fra soldaternes modersmål. Men det nye Sydsudan har kun engelsk som officielt sprog, arabisk er blevet sat i anden række, og juba-arabisk pidgin er slet ikke kommet i betragtning.

Der findes ikke nogen skriftlig litteratur af betydning på de sydsudanske sprog. Hvis folk kan læse og skrive er det ikke på deres modersmål, men på arabisk eller engelsk. Det kan kun en fjerdedel af befolkningen.

Landets eneste avis udkommer i Juba på engelsk i et oplag på 5.000. Redaktøren bliver af og til fængslet.

Fire af landets fem største folkeslag (og mange mindre) taler nilotiske sprog: dinka, nuer, shilluk og bari. De lever typisk som kvæghyrder kombineret med diverse agerbrug.

Sydsudan.flag

Den nye stats flag er det samme som befrielsesbevægelsen havde, den klassiske metervare med striber, trekanter og stjerner ...

Jonglei_flag

... hvorimod delstaterne hidtil har haft nogle noget mere interessante flag. Her er det delstaten Jonglei med kvæget ...

Northern_Bahr_el_Ghazal_flag

... og krontranen pryder delstaten Northern Bahr el Ghazals flag. Sådan har (eller havde?) de ti delstater hver sit hvide flag med et tv-dyr på.

Her er et detaljeret kort over Sudans sprog:

Sudan.sprog

De største folkeslag i Sydsudan taler nilotiske sprog: dinka, nuer, shilluk og bari m fl (blå, røde og lilla på kortet). Det største ikke-nilotiske sprog er azande (grøn). I farveforklaringen nederst til venstre angives en række sprog i forskellige nuancer af grøn som hørende til mande- og/eller ijo-sprogfamiljen. Det er helt forkert. De hører alle, på nær azande, til forskellige sprogfamilier inden for nilo-sahara-sprogætten, ganske som de nilotiske sprog gør, men de er hverken mande- eller ijo-sprog. Klik på kortet for en bedre opløsning. (Kort: M. Izady, http://gulf2000.columbia.edu)

Dinka

Dinka-kort

Dinkaland (Kort: gurtong.net)

Sydsudans største sprog er dinka som tales af 2-3 millioner mennesker. Ordet dinka er en forvrængning af deres selvnavn jieng.

Dinkaernes sprog burde måske interessere danskere. Lige som dansk har det et ekstremt rigt vokalsystem. De fleste ord på dinka er enstavelses, men ordene bøjes og afledes så ved vokalskift, a la dansk synger-sang-sunget, bare meget mere gennemgribende. Den danske lingvist Torben Andersen er en af de få forskere der har beskæftiget sig indgående med dinka. Han er i færd med at skabe et nyt alfabet til sproget.

Salva_Kiir_Mayardit

Den sorte stetsonhat er nærmest blevet et varemærke for Sydsudans præsident, Salva Kiir Mayardit (f 1951), måske især fordi han også gerne bærer den indendørs. Kiir er dinka. Det er næsten halvdelen i det styrende partis ledelse også, og også en tredjedel af regeringens medlemmer. Denne overrepræsentation bruges til at retfærdiggøre den halve snes militser der opererer rundt omkring i Sydsudan, nu rettet mod den nye regering. (Foto: Jenny Rockett)

Dinkaerne udgjorde kernen i SPLA, Sudan Peoples’ Liberation Army. Den mangeårige karismatiske leder, John Garang Mabior, der døde ved et mystisk helikopterstyrt i 2005, var dinka.

Han blev efterfulgt af Salva Kiir Mayardit, der nu er det nye Sydsudans præsident, og han er også dinka.

Ud af 25 medlemmer af det regerende partis ledelse er de 11 dinkaer, deriblandt Garangs enke. Ud af 31 ministre er ligeledes 11 dinkaer. Ud af de 11 ledende sikkerhedsofficerer er hele 9 dinkaer.

Men dinkaerne er ikke nogen politisk enhed, de handler ikke i fællesskab. De er delt op i en række stammer uden samlende dinkakonge eller anden central politisk autoritet, og de enkelte stammer eller klaner er selvstændige politiske enheder.

Alligevel er der udbredt uro over dinkaernes dominans. Så stor at en halv snes væbnede oprørsbevægelser opererer rundt omkring i landet med mistroen til dinkaerne som undskyldning, samtidig med fejringen af uafhængigheden. Flere af disse militser bliver naturligvis opmuntret, finansieret og bevæbnet af Nordsudan.

Kvæg

Det er kvæget dinkasamfundet udfolder sig omkring. Lige som den temmelig tvivlsomme historie om eskimoers mange ord for sne, er dinkaerne (ikke helt så) berømte for de mange ord de har for den mindste farvetegning og -nuance hos deres kvæg.

Både drenge og piger får et ‘kvægnavn’. Drengenes har forstavelsen Ma-: Garangs kvægnavn var Mabior (‘hvid tyr’) og Kiirs er Mayardit (jeg ved endnu ikke hvilken farve dét er).

tishkoff

Den amerikanske genetiker Sarah A. Tishkoff fra University of Pennsylvania ejer i følge amerikansk lov alle rettigheder til det gen der sætter de østafrikanske kvægnomader i stand til at fordøje deres dyrs mælk

Sydsudans politiske retorik er gennemsyret af kvægmetaforer og -symbolik, fx kan demonstranter råbe: “Den hvide tyr jager den brune bort” med henvisning til forskellige politiske lederes kvægnavne.

Det er ikke ‘naturligt’ for voksne mennesker at drikke mælk, og mange steder i verden ville folk blive syge af det. Men andre steder har mennesker levet sammen med kvæg i årtusinder og har udviklet mutationer der gør at voksne også kan tåle mælk. Det gælder fx os i Europa, og det gælder også de nilotiske folk i Østafrika. Men det er ikke den samme mutation.

Den amerikanske genetiker Sarah A. Tishkoff har i en årrække indsamlet genetisk materiale fra østafrikanerne, og hun har derefter fået patent på dem. I følge amerikansk lov ejer Tishkoff nu rettighederne til det gen der gør at de østafrikanske kvægnomader kan tåle mælk.

Nuer

Nuer-kort

Nuerland. Der er også nuere på den etiopiske side af grænsen (Kort: gurtong.net)

Sydsudans næststørste etniske gruppe er nuer. Dem er der over en million af. Deres selvnavn er naath. Nuer og dinka er nært beslægtede, det kan måske sammenlignes med dansk og svensk. Det er kun få hundrede år siden de to folkeslag skilte sig ud fra hinanden, og deres kultur og traditioner er i stort omfang de samme.

Emma McCune

En britisk hjælpearbejder, Emma McCune (f 1964), forelskede sig i guerillalederen Riek Machar (f 1952) og blev hans anden hustru. Machar er nuer og i dag Sydsudans vicepræsident. McCune traf Machar da hun henvendte sig til ham for at få hans milits til at holde op med at rekruttere forældreløse børn som soldater. Hun blev dræbt ved en mystisk bilulykke i Kenya i 1993. Hendes eksotiske romantiske tragedie midt i borgerkrigens helvede er beskrevet af Deborah Scroggins i bestselleren "Emma's War" som efter sigende skal filmatiseres med Nicole Kidman i hovedrollen.

Sydsudans vicepræsident, Riek Machar Teny-Dhurgon, er nuer. Hans kvægnavn, Machar, betyder ‘sort tyr’.

Han var en af de vigtigste krigsherrer i frihedskampen, og han skiftede side flere gange, angiveligt af frygt for dinkaernes dominans.

I 1991 organiserede han massakren i Bor, hvor hans nuer-krigere dræbte omkring 2.000 mennesker, hovedsagelig dinkaer.

Shilluk

shilluk-kort

Shillukland (Kort: gurtong.net)

Dinka og nuer er nært beslægtede. Sammen med en håndfuld mindre sprog udgør de den ene gren af de vestnilotiske sprog. Den anden gren udgøres af en snes luo-sprog/-dialekter som især tales i det nordlige Uganda og det vestlige Kenya, men også i Sydsudan. Sydsudans fjerdestørste sprog, Shilluk, er et luo-sprog. Ordet shilluk er en forvrængning af deres selvnavn chollo. De er omkring en halv mio.

 

Shilluk var et selvstændigt kongerige indtil det blev erobret af Ægypten i 1837. I modsætning til fx dinkaerne er Shilluk næsten en nation i europæisk forstand med et samlet territorium, et fælles sprog og en central arvelig politisk autoritet som folket finder legitim.

Obama

Barack Hussein Obama (1936-1982), præsident Obamas far, luo fra Kenya. Bemærk det typiske luo-O i Obama.

Luo-O

Der er det særlige ved luo-sprogene at folks navne ofte begynder med O. Meget ofte. Fx hedder Kenyas vicepræsident Raila Odinga, og hans far, frihedshelten Oginga Odinga, var også vicepræsident. Tre af Ugandas diktatorer: Milton Obote, Tito Okello og Bazilia Olaro-Okello var acholi, en gren af luo. Ugandas kendteste forfatter Okot p’Bitek (1931-1982) var også acholi og skrev på lwo, et andet luo-sprog. Han oversatte selv sine bøger til engelsk.

I 1915 besøgte en luokonge, Odera Akang’o, de britiske kolonimyndigheder i Kampala. Han blev vældig imponeret af al den civilisation, og da han kom hjem igangsatte han en storstilet modernisering af sit folk, bl a med skolegang og studier. Den dag i dag udgør luoer en uforholdsmæssig stor del af Kenyas uddannede.

Så da jeg fik en mail i dag om en ny bog om Afrikas sprog af to forfattere jeg aldrig har hørt om før, Daniel Ochieng Orwenjo og John Obiero Ogone, så vidste jeg straks at vi nok snakker luo. (Jeg tjekkede skam nødtørftigt. Yes, Kenya).

Obama

Præsident Obama er luo fra Kenya på fædrene side.

Geopolitiske analytikere har både kritiseret Obama og hans forgænger for ikke at være tilstrækkelig ‘proaktive’ i Afrika og for at have overladt initiativet til Kina der dominerer Sudans olieindustri. Men i Sydsudan har USA været endog særdeles aktiv, så meget at man har spekuleret i om Obamas etniske baggrund mon har spillet en rolle her. I følge Jyllands-Posten er det dog George Clooney og hans aktivistiske hollywoodvenner der står bag Sydsudans uafhængighed.

LRA

lra-attack-map

Lord's Resistance Army har søgt tilflugt i Garamba-nationalparken i Nordøstcongo. Den er lidt mindre end Sjælland. Herfra hærger de både Congo, den Centralafrikanske Repubik, Uganda og Sydsudan. Indimellem har LRAs børnesoldater kæmpet sammen med sydsudaneserne som også brugte børnesoldater. Garamba var også hjemsted for Afrikas nordligste bestand af det truede hvide næsehorn, men dem har krigen høstet nu.

Lord’s Resistance Army er en morderisk acholi-milits som er blevet særlig berygtet for systematisk brug af børnesoldater, sexslaveri, lemlæstelse osv. Militsen er en ultravoldelig blanding af vækkelseskristendom, acholi-nationalisme og ren banditvirksomhed. Lederen, Joseph Kony, bliver vejledt af Helligånden, og de tos terror og massakrer har snart stået på i 25 år, den længstvarende konflikt i Afrika. I den tid har LRA bortført over 30.000 børn og fordrevet mere end en million mennesker fra deres hjem. Det anslås at over halvdelen af LRAs krigere er børn.

Luo-sprogenes forkærlighed for navne med O fremgår også af de internationale arrestordrer der i 2005 blev udstedt på LRAs ledelse for deres forbrydelser mod menneskeheden, bl a på Okot Odhiambo, Dominic Ongwen og Vincent Otti.

Øst-nilotisk

Dinka-nuer og luo-sprogene udgør tilsammen den vestlige gren af de nilotiske sprog. Den østlige gren er også velrepræsenteret i Sydsudan og strækker sig videre sydpå gennem Kenya ned i det nordlige Tanzania. Masaierne er langt det bedst kendte af de østnilotiske folkeslag, de er grundigt markedsført i hele verden som en del af den østafrikanske savannes megafauna.

I Sydsudan er det østnilotiske sprog bari det femtestørste. Det tales af en halv million mennesker rundt om hovedstaden Juba. Der er yderligere en håndfuld mindre østnilotiske sprog i Sydsudan.

En variant af bari, kaldet kakwa, tales i grænsegnene mellem Sydsudan og Uganda. Den værste af Ugandas dikatatorer, Idi Amin Dada, var kakwa, og han favoriserede sit folk grundigt i de otte år han var ved magten. Omgivelserne hævnede sig grusomt på dem efter hans fald i 1979.

Wilson.Kipketer

Wilson Kipketer (f 1972), dansk verdensmester i 800 meter-løb flere gange. Kipketer er nandi fra Kenya. Nandi hører til kalenjin-gruppen af sydnilotiske sprog. Flere andre af verdens bedste løbere er kalenjin. (Foto: Julian Lim)

Nilo-sahara

Dee nilotiske sprog er selv en gren af den østsudanske sprogfamilie, som også nubisk hører til. Det tales hovedsageligt i Nordsudan.

Og går vi en tak længere ud, er de en gren af nilo-sahara-sprogætten som også fur, der tales i Darfur, deraf navnet, hører til.

Nilo-sahara

Nilo-sahara-sprogætten. Den nilotiske sprogfamilje er farvet lysegul. Klik for bedre opløsning. (Kort: Wikipedia)

Azande

Sydsudans tredjestørste sprog, azande, er ikke et nilo-saharasprog, det er et ubangi-sprog og hører til Niger-Congoætten lige som næsten alle andre sprog i den sydlige halvdel af Afrika. Zande er ikke kvægnomader men småbønder. De er omkring en million i Sydsudan og 1-2 millioner yderligere i nabolandene. De har et gammelt ry som frygtelige krigere og endda som menneskeædere, hvilket i sin tid gav dem skræmme/hånenavnet njam-njam. Det er forlængst ophørt med at være politisk korrekt.

Ole Stig Andersen, redaktør
Sprogmuseet.dk

Læs også:

 1. Haïti Bartolomé de las Casas (1484-1566), spansk biskop i Mexico, negerslaveriets 'opfinder' og senere kritiker Da Columbus i julemåneden 1492 nåede frem til den ø han kaldte Lille Spanien, Hispaniola på...
 2. Standardisering af berberisk Berbersprog tales af omkring 15 mio mennesker i Nordafrika, hovedsageligt i Marokko og Algeriet (Kort: Wikipedia) Det berberiske sprog eller tamazight, som berberne (amazigherne) selv kalder det, består af mange...
 3. Gaddafi ABC News har lavet en liste over ikke mindre end 112 forskellige måder navnet kan skrives på med latinske bogstaver. Blandt variationerne på listen er Qadhafi, al-Kaddafi, Gaddafi, Kadhafy. Nogle...
 4. Malagassisk Madagaskar. De fleste vil vel forbinde navnet med en løve, en giraf, en flodhest og en zebra, der stak af fra New Yorks Zoologiske Have, fire snedige pingviner og en...
Tagget med: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 kommentarer

 1. Fast Niger och Nigeria är uppkallade efter floden Niger, vars namn enligt Wikipedia kan vara en omtolkning av det tuaregiska namnet Egerew n-Igerewen ‘flodernas flod’. Annars kan man utanför Afrika nämna Melanesien som inte är en stat men i alla fall en region som är uppkallad efter invånarnas svarta hudfärg.

 2. Och dessutom finns det tre Guinea, om vi håller oss i Afrika: Guinea, Guinea-Bissau och Miðbaugs-Gínea (som det heter på isländska.) Sedan tillkommer ju Papua Nya Guinea, som även det av misstag placerats i Afrika; dess flagga är i alla fall med på omslaget till Bob Marleys “Survival”.

 3. I sammanhanget erinrar man sig även Blåland, som påstås ha varit vikingarnas beteckning på (norra?) Afrika. (Jag vet inte hur källäget är i den frågan, men namnet ska ha koppling till inbyggarnas hudfärg.)

 4. Vi må ikke glemme Mauritanien, af græsk μαυρός mauros ‘mørk’

 5. Jag tror att det är en missuppfattning att lwo skulle vara “et andet luo-sprog”. Såvitt jag kan förstå är det egentligen bara en annan stavning av “luo” som mest används syftande på acholi. Här är en webbsida där man verkar veta vad man talar om och där det står att Okot p’Bitek skrev på acholi:

  http://www.acholitimes.com/culture/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=28

  Det blir gärna rörigt med språkbeteckningar!

 6. Jeg tænkte også at lwo måtte være det samme som luo, men i “A Guide to the World’s languages” opregner Merritt Ruhlen lwo og luo som to adskilte sprog. Samtidig kaldes hele denne gren af de vestnilotiske gren også luo, inlusive shilluk, acholi, lango mfl. Så luo er både et overbegreb og et underbegreb. Lidt lige som en kat kan være en kat, men det kan også være en løve. Så jeg beholdt lwo og gjorde en note om det måtte jeg undersøge nærmere ved lejlighed :-)

 7. … eller måske lige som alle sprog i Norden i vikingetiden blev kaldt dansk tunge, deriblandt også dansk?

 8. Tak for en yderst informativ og spændende artikel!

Skriv en kommentar