SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Modersmålskredsen lukker

Det nationalkonservative sprogtidsskrift Budstikken lukker

Det konservative sprogtidsskrift Budstikken lukker. Artiklerne overføres til www.sprakforsvaret.se

Ganske dramatisk er Modersmålskredsens hjemmeside lukket uden henvisninger eller forklaringer af nogen art, og udgivelsen af kvartalstidsskriftet Budstikken - Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt på de tre skandinaviske sprog ophører efter næste nummer. Hermed er en konservativ bastion i sprogdebatten væk. Budstikkens første nummer udkom i marts 2007.

Lukningen skyldes ifølge ildsjælen Arild Hald Kierkegaard at foreningens aktivister har for travlt med arbejde og studier. Modersmålskredsens Facebookside fortsætter dog.

Det materiale der har ligget på hjemmesiden vil hen ad vejen blive overført til svenske Språkförsvaret her.

Foreningen har endnu ikke slettet eller revideret wikipediaartiklen som unægtelig virker som om de selv har skrevet den. Her kan man blandt andet læse at

Modersmålskredsen er en kreds af mennesker der er fælles om kærligheden til modersmålet og derfor ønsker at styrke og udvikle det danske sprog såvel som det nordiske sprogfællesskab, som i kredsen opfattes som en umistelig del af den danske kulturarv.

Modersmålskredsen er bekymret over for tab af sproglige brugsområder (såkaldte domænetab) og den anglificering af ordforrådet, kredsen mener, man er vidne til i disse år. Herudover forholder man sig kritisk til det dansk, man møder i offentligheden og som angiveligt ofte lader meget tilbage at ønske med hensyn til sprogrigtighed, velklang og veltalenhed.

Læs også:

  1. Er dansk et truet sprog? En eftermiddag blandt konservative studenter De Konservative Studenter organiserer jævnligt forelæsninger. Den 4. maj var forelæseren Christian N. Eversbusch fra Modersmålskredsen på besøg på Aarhus Universitet, inviteret af studenterforbundet. Han er retoriker, og jeg tror...
  2. Språkförsvaret och kampen för en språklag i Sverige Språkförsvaret är ett ideellt, partipolitiskt obundet nätverk. Språkförsvaret står språkpolitiskt på tre ben: 1) vi försvarar svenska språket, särskilt gentemot engelskans expansion; 2) vi förordar mångspråkighet och 3) mellannordisk språkförståelse....
  3. Man har et standpunkt Niels Davidsen-Nielsens sprogdebat- og -erindringsbog "Moders stemme - fars hammer" udkom på dansklærerforeningens forlag i forbindelse med hans afgang i 2009 efter seks år som formand for Dansk Sprrognævn Da...
  4. Patentspråk i EU I början av november i fjol rapporterade svensk press om att EU:s medlemsstater inte hade kunnat enas om patentspråken i EU. EU-kommissionen hade föreslagit att unionens patentspråk skulle vara engelska,...
Tagget med: , , , , , , , ,

2 kommentarer

  1. Det var da trist. Meget kan man mene om Modersmålskredsens sprogholdninger, og det gør jeg, men de har alle dage været gode og interessante modstandere i debatten.

  2. (Ole, du linker til Modersmålselskabet og ikke -kredsen)
    [Suk! Tak. Rettet. Ole]

Skriv en kommentar