SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Mere om sprogdrab

I dag, mandag 7. marts kl 15.30 holder den canadiske whistleblower Kevin Annett foredrag i det Ukendtes Boghandel, Løvstræde 8, København K. (Se www.olesveigaard.com). Annett er tidligere præst. Han har i en årrække ført kampagne for at drage kirkerne til ansvar for "Canadas holocaust", tvangsanbringelsen og mishandlingen af op mod 150.000 indianske børn på kristne kostskoler.

Den overvældende sprog- og kulturdrabspolitik som de store kolonilande samstemmende førte over for de oprindelige befolkninger fra midt i 1800tallet til så sent som 1970erne under overskrifter som “civilisation” og “modernisering”, har naturligvis efterladt et massivt traume i de berørte befolkninger.

100 års bortførelse af indfødte børn er også en hovedårsag til den hastige sprogdød der finder sted lige nu, hvor verden i gennemsnit mister et sprog hver fjortende dag, og sprogbestanden ser ud til at blive halveret på bare 100 år.

Kanadas Kristne Kostskoler

I 1850 påbød Canada at alle børn af “hel- og halvblodsindianere” i alderen 9-15 skulle interneres på kostskole og lære engelsk eller fransk sprog og europæisk kultur. Der blev de straffet for at tale deres modersmål og udføre indianske ritualer og i det hele taget for at være indianere. Forældrene blev også straffet på forskellig vis hvis de ikke sendte deres børn af sted, og ofte måtte børnene fjernes med vold.

Sammen med sprogskifte blev omvendelse til kristentro anset for grundlaget for de indfødtes civilisering. Derfor blev driften af de indianske kostskoler overladt til Canadas kirker, først og fremmes den katolske, men også den anglikanske og andre protestantiske kirker.

Forholdene på Canadas i alt 130 kristne kostskoler var hårrejsende. Tvangsarbejde, mishandling og fysisk afstraffelse var normen. Der er talrige rapporter om seksuelle overgreb, ganske som tilfældet har været mange andre steder i religiøse organisationers børne- og ungdomsarbejde. Vanrøgt af børnene var almindeligt, især var tuberkulose en udbredt dødsårsag, som i enkelte tilfælde kostede helt op til to tredjedele af børnene livet.

Op mod 150.000 børn anslås at være blevet ofre for disse overgreb i en periode på lidt over 100 år. Det var først i løbet af 1990erne at det fulde omfang af dette systematiske kulturdrab og dets menneskelige omkostninger begyndte at komme for en dag. Den canadiske regering og de involverede kirker har undskyldt for overgrebene flere gange siden 1998, og kostskolesystemets ofre fik i 2005 tildelt kompensation fra staten som har måttet udbetale over 2 mia $ i erstatninger.

Whistleblower

 

I 90erne blev præsten Kevin Annett så chokeret da omfanget og karakteren af børnebortførslerne gik op for ham, at han siden har ført kampagne mod de kirker som drev de kostskoler indianerbørnene blev sendt til, især de katolske. Han har også uddrevet onde ånder fra Vatikanet i Rom. I 1997 blev han frataget retten til at prædike i sin egen United Church of Canada. Han har skrevet flere bøger om Canadas “holocaust”. Den seneste: “Hidden No Longer: Genocide in Canada, Past and Present”, kan læses i sin fulde udstrækning her.

I 2006 vandt han flere priser med dokumentarfilmen Unrepentant. Kevin Annett and Canada’s Genocide” som kan ses her. Den varer 1 tm 49 min.

National Chief Phil Fontaine i Vatikanet i april 2009. Fontaine er fra Sagkeeng First Nation (Central Ojibwe). Han var elev på indianerkostskolen i Fort Alexander i Manitoba.

Paven

Den katolske kirke var hovedansvarlig for overgrebene, og i kølvandet på denne organisations notoriske problemer med institutionel pædofili i mange lande, rejste en fælles delegation på hele 40 mand – deraf 23 repræsentanter for Canadas ‘First Nations’ under ledelse af National Chief Phil Fontaine – og landets katolske kirke til Rom i 2009 for at modtage pavens undskyldning for forbrydelserne.

Som det er blevet moderne, var det dog ikke sin organisations forbrydelser paven undskyldte for, kun de følelser overgrebene havde vakt i ofrene.

Alle Canadas oprindelige sprog er truet

Kostskolepolitikkens konsekvenser er tydelige i dag. I følge folketællingen i 2006 kan under 1 % af Canadas befolkning (ca en kvart mio) tale et indfødt sprog. Og kun halvdelen af dem bruger det dagligt.

De oprindelige sprog har ingen officiel status i Canada som helhed, kun i to af ‘territorierne’. Men de nyder dog en betydelig statsstøtte, fx kunne Mushkeg Productions i 1999 begynde en virkelig omfattende fremstilling af halvtimes-dokumentarfilm, “Finding Our Talk“, ikke bare OM, men også PÅ de største oprindelige sprog. Mushkeg er selv udsprunget af Cree, som med små 100.000 talere er langt det største af de overlevende indfødte sprog i Canada.

Unesco opregner nu 88 truede indfødte sprog i Canada. De tales næsten kun af gamlinge. Der er ingen indfødte canadiske sprog der ikke er truet.

Unescos 88 truede indfødte sprog i Canada

Alle USAs oprindelige sprog er truet

Også i USA blev indfødte børn tvangsfjernet og anbragt på kostskoler for at “udslette indianeren i dem”, omend ikke så gennemført som i Canada.

Unesco opregner nu 191 truede indfødte sprog i USA. De tales næsten kun af gamlinge. Der er ingen indfødte sprog i USA der ikke er truet.

Unescos 191 truede indfødte sprog i USA

Truede oprindelige sprog i Rusland i dag

Pudana – den sidste i rækken

Efter kommunisternes statskup i 1917 skulle Rusland moderniseres. Derved fik de små nordeuropæiske og især de sibiriske folkeslag samme skæbne som de indfødte folk i Nordamerika. I stedet for troende kristne skulle de gøres til troende marxister-leninister, men ellers var moderniseringstankegangen og -metoderne nøjagtig de samme. Børnene blev tvangsfjernet og interneret (og ofte mishandlet) på kostskoler langt fra hjemmet, til tider i årevis.

Filmen “Pudana – Den sidste i rækken” fra 2009 fortæller historien om en 10-årig nenets-pige der bliver fjernet fra sin familie på tundraen på Jamal-halvøen og interneret på en kommunistisk udgave af kostskolesystemet og forsøgt gjort til russer. Filmen er på autentisk sprog, nenets (og russisk).

Pudana er lavet af instruktørparret Anastasia Lapsui og Markku Lehmuskallio. Lapsui er selv nenets, Lehmuskallio er finne. De to er pionerer hvad angår spillefilm på små sprog, de har tidligere lavet spillefilm på og om nenets, og også om andre af Ruslands oprindelige sprog.

Filmen har vundet flere priser, bl a publikumsprisen ved den seneste Europæiske Minoritetssprogs Filmfestival i Husum, Slesvig.

Unesco opregner nu 131 truede indfødte sprog i Rusland. De fleste tales kun af gamlinge.

Unescos 131 truede indfødte sprog i Rusland

Alle Australiens oprindelige sprog er truet

Rabbit Proof Fence

Bortførelsen af indfødte børn kendes i Australien som de “Stjålne Generationer“. I Australien var det særlig ‘halvblodsbørn’ det gik ud over. Meningen var at de aldrig skulle tilbage. Tanken var genetisk, at redde os fra at de fik børn med fuldblodsindfødte.

Filmen “Rabbit Proof Fence” fortalte i 2001 med stor succes den autentiske historie om tre bortførte piger der i 1931 undslap deres kostskole og søgte tilbage til deres familie langs Vestaustraliens 3.000 km lange kaninbeskyttelseshegn.

Australiens oprindelige befolkning fik først australsk statsborgerskab og stemmeret i 1968.

I 2008 gav premierminister Kevin Rudd en undskyldning på Australiens vegne. Se den her:

Unesco opregner nu 108 truede indfødte sprog i Australien. De tales næsten kun af gamlinge. Det største, Arrernte/Pitjantjatjarra, tales af mindre end 5.000 mennesker. Der er ingen indfødte australske sprog der ikke er truet.

Unescos 108 truede indfødte sprog i Australien

Ole Stig Andersen
Redaktør, Sprogmuseet.dk

Læs også:

  1. Sprogdrab Der er mellem 5.000 og 7.000 sprog i verden i dag, alt efter hvor man drager skellet mellem sprog og dialekt. Halvdelen af dem er i fuld gang med at...
  2. Quechua: Ikke kun små sprog er i fare for at uddø! Perus indfødte sprog. Quechua er de orangebrune områder. Med små fire mio mennesker er det Perus største indfødte sprog, og med yderligere små fire mio i nabolandene er det også...
  3. Nu kan hele The Linguists ses på Babelgum Dokumentarfilmen The Linguists kan nu ses i sin fulde udstrækning, 1 time og 4 minutter, på filmkanalen Babelgum. Den er en af de seneste i rækken af film om den...
  4. Klingon og mutsun Lt. Worf, en tam klingon fra Star Trek. Her ved årsskiftet indledte DR HD en kavalkade med 10 af de 11 Star Trek-spillefilm. De bliver vist lørdage kl 20.50. Foreløbig...
Tagget med: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

  1. Jesuitterne i NordvestUSA har indvilget i at betale en lille milliard kr i erstatning til 500 ofre for pædofile præster på kostskoler for indfødte børn.
    http://www.king5.com/news/local/Northwest-Jesuits-offer-1661-million-to-abuse-victims-118658324.html

Skriv en kommentar