SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Sprogene i Mozambique

Afrikas sprogætter. Bantusprog (rødbrune) tales i det meste af den sydlige halvdel af Afrika. Samtlige indfødte sprog i Mozambique er bantusprog (Kort: Wikipedia)

Bantusprog

Sprogene i Mozambique er alle bantusprog, som spredtes fra Vestafrika over en periode af 4000 år fra omkring 3000 BC. Man kender intet skriftsprog i nogen af disse sprog, så der har ikke været nogen tidlig skriftlig tradition. Udviklingen kan således kun spores gennem lingvistiske analyser af forskelle mellem sprogene.

Antallet af sprog i det, der nu hedder Mozambique, er svært at afgøre, og det er der flere grunde til:

 1. Der har været meget lidt interesse for disse sprog, og derfor meget lidt viden om dem. Det gælder både i kolonitiden og i de første år at uafhængigheden (se artiklen om sprogpolitik i Mozambique). Det er først efter 1990, man har opbygget en  basis for at analysere situationen.
 2. Det er altid svært at afgøre, hvornår der er tale om to sprog eller om to dialekter af samme sprog.
 3. De fleste af Mozambiques sprog tales også i et af nabolandene, så samarbejde på tværs af grænserne er nødvendigt. Dette kompliceres af, at sprogene udvikler sig forskelligt – både m.h.t ordforråd og ortografi – afhængig af, om de påvirkes af den engelske eller den portugisiske tradition.
 4. Endelig har de fleste sprog flere navne ligesom tysk jo også hedder ”German” og ”Deutsch.

Universidade Eduardo Mondlane (UEM) har et institut til studier af de nationale sprog (NELIMO), og forskningen her dannede grundlaget for det første seminar om ortografi i 1989. Her havde man valgt 20 sprog, hver med forskellige dialekter. Andre kilder (Ethnologue) regner med 43 sprog. Den manglende interesse viser sig bl. a. i at der kun findes få bøger, der er skrevet om emnet:

Diagrammet viser antal udgivelser på og om Mozambiques sprog over en periode på godt 100 år inddelt i 5-års periode.

Oversigt over sprogene

Nedenstående kort og tabeller viser en oversigt over Mozambiques sprog. Nogle af dem er nært beslægtede, og man kan inddele sprogene i 6 grupper, som det ses i skemaet. Hvor nært sprogene er beslægtede, kan man få lidt fornemmelse af ved af se på ordkortene længere nede i artiklen hvor ordene for barn, træ, stor og bide er angivet på 20 forskellige sprog.

Den geografiske fordeling og antallet af brugere af de enkelte sprog fremgår også af skemaerne. Det skal dog siges at statistikken er lidt usikker, idet forskellige kilder ikke altid er enige. Tallene er opgivet i % af befolkningen, som i 2007 opgives til ca 20,4 mio.

Under kortene angives sprogets navn iflg NELIMO og iflg Ethnologue. Bantusprognavne har ofte en forstavelse som angiver at der tale om et sprog, her ci-, shi-, ki-, e-, -gi- og xi-. I kolonne 2 og 6 angives hvor stor en %del af Mozambiques befolkning der taler det pågældende sprog iflg hhv INE og Ethnologue. Sprogkoden er også Ethnologues.

Gruppe 1

Gruppe 1: ciYao, shiMaconde og kiMwani

Navn(NELIMO) %(INE 1998) NavnEthnologue CodeEth. %(Eth 2007) Kommentar
GR 1 5,10 % 4,91%
Ciyao 2,04 % Yao YAO 2,81% Malawi-sprog (også i Tanz.)
Shimaconde 2,14 % Makonde KDE 1,46% Tanzania sprog.
Kimwani 0,20 % Mwani WMW 0,50% “Mozambican Swahili”

Gruppe 2

Gruppe 2: eMakhuwa, eMeetto, eChirima, Moniga, eMarevoni, eLomwe, Lolo, eKoti, Manyawa, Takwane, eChuwabu og Marenje

Navn(NELIMO) %(INE 1998) NavnEthnologue CodeEth. %(Eth 2007) Kommentar
GR 2 43,29 % 44,48%
Emakhuwa 24,68 % Makhuwa VMW 15,63%
Emeetto 1,64 % Makhuwa Emetto MGH 5,00% Dialekt af Emakhuwa
Echirima 0,00 % Makhuwa Shirima VMK 3,13% Dialekt af Emakhuwa
n.a. Makhuwa Moniga MHM 1,25% Dialekt af Emakhuwa
Emarevoni 0,00 % Makhuwa Marrevone XMC 2,63% Dialekt af Emakhuwa
Elomwe 8,35 % Lomwe NGL 8,13% Dialecto de Emakhuwa
n.a. Lolo LLB 0,94% Dialekt af Elomwe
Ekoti 0,67 % Koti EKO 0,40% Selvstændigt sprog?
n.a. Manyawa MNY 0,94% = Takwana?
n.a. Takwane TKE 0,94% = Manyawa?
Echuwabu 4,24 % Chuwabu CHW 4,92%
Marenje 3,67 % Merenje VMR 0,47% Dialekt af Echuwabu

Gruppe 3

Gruppe 3: ciSena, Ngorongoza, ciNsenge, ciBalke, ciNyanja, ciNyungwe og ciKunda.

Navn(NELIMO) %(INE1998) NavnEthnologue CodeEth. %(Eth2007) Kommentar
GR 3 18,84 % 11,62%
Cisena 10,17 % Sena SHE 5,48%
Ngorongoza 0,81 % n.a. Dialekt af Cisena
Cinsenge 0,02 % Nsenga NSE 0,88% Dialekt af Cinyanja
Cibalke 0,59 % Barwe BWG 0,09%
Cinyanja 3,44 % Nyanja NYJ 3,11% Malawi-sprog. Cicewa er medregnet.
Cinyungwe 2,62 % Nhungwe NYU 1,64%
Cikunda 0,32 % Kunda KND 0,03% Zimbabwe-sprog

Gruppe 4

Gruppe 4: ciNdau, ciUtee, ciManyika og ciTawara

Navn(NELIMO) %(INE1998) NavnEthnologue CodeEth. %(Eth2007) Kommentar
GR 4 7,04 % 14,66%
Cindau 5,17 % Ndau NDC 11,88% Ligner Shona i Zimbabwe
Ciutee 1,11 % Tewe TWX 1,56%
Cimanyika 0,47 % Manyika MXC 0,91% Zimbabwe-sprog
Citawara 0,19 % Tawara TWL 0,31% Dialekt af Cindau

Gruppe 5

Gruppe 5: ciCopi og giTonga

Navn(NELIMO) %(INE1998) NavnEthnologue CodeEth. %(Eth2007) Kommentar
GR 5 4,77 % 6,46%
Cicopi 2,65 % Chopi CCE 5,00%
Gitonga 2,10 % Tonga TOH 1,46%

Gruppe 6

Gruppe 6: xiChangana, ciTshwa og xiRonga

Navn(NELIMO) %(INE1998) NavnEthnologue CodeEth. %(Eth2007) Kommentar
GR 6 20,97 % 17,87%
Xichangana 11,59 % Tsonga TSO 9,38% Ligner Tsonga i SydAfrika.
Citshwa 5,02 % Tswa TSC 4,35%
Xironga 4,11 % Ronga RON 4,01%

Hvor meget ligner Mozambiques sprog hinanden?

(Klik på kortene for forstørrelse)

'Barn'. Mw- (mu-) er præfiks for singularis. I pluralis bliver det wa- (ba-). Mwana bliver wana eller waana. Mu- ba-karakteriserer klasser af personer: F.eks er Bantu flertal af muntu (menneske) i swahili.

'Træ'. Ordet hører til en klasse substantiver, der er karakteriseret ved præfiks mu- i singularis og mi- i pluralis. (Mu- kan ændres til m-, mw- eller n- afhængig af den følgende konsonant). I tsonga og xishangana er der to ord: ”Nsinya” betyder træstamme. ”Murhi” betyder både træ (væksten) og medicin. "Mirhi" betyder træer.

'Stor'. I swahili oversættes ordet stor til både -kubwa (fysisk stor), -kuu (vigtig) og -nene (fed). ”-” i begyndelsen af ordet betyder at der kræves et præfix, der passer til den klasse, der beskrives. F.eks i xishangana er: Mirhi mikulu = store træer. I tsonga betyder "hómbè" vigtig (person). I shona betyder verbet "kukomba" at være vigtig.

'Bide'. ”-” betyder at der kræves et præfiks; ku- er præfiks for infinitiv, således vil at bide skrives kuuma, kuluma etc. I gitonga skrives infinitivpræfixet gu-. I emakhuwa er det o-. Præfixet skal stemme med ordklassen: Waana waluma = børn bider.

.

Antal udgivne bøger på Mozambiques sprog

Diagrammet angiver antallet af bøger, der er udgivet før 1995, således at man kan se hvor mange der er udgivet på hvert sprog (de to sidste søjler viser bøger med generelt lingvistisk eller sprogpolitisk indhold). Det viser en stor forskel på den skriftlige tradition i de forskellige sprog.

Efter 1995 er der kommet en helt ny situation, fordi man bevidst har fremmet udviklingen af sprogene. Det var blevet politisk korrekt at erkende, at der faktisk var andre sprog i spil i samfundet end portugisisk, og der blev truffet politiske beslutninger om at give disse sprog en rolle udenfor de rent akademiske miljøer. Det gjaldt både i lokaladministrationen, i undervisningen og i radioen (som dog var begyndt noget tidligere). Denne udvikling er sket i erkendelse af, at der nok kun er 25% der forstår portugisisk og mindre end 1%, der har det som modersmål.

Det mest interessante sker indenfor begynderundervisningen, hvor man i projektet ”Educação Bilingue” forsøger at indføre undervisning i de første klasser på elevernes eget sprog; dette er ved at blive realiseret i 16 af sprogene. Ideen er, at styrke elevernes færdighed i eget sprog og samtidig  give dem en vis sikkerhed i mundtlig portugisisk, før dette sprog fra 4. klasse skal bruges som eneste undervisningssprog. Dette EB-projekt vil blive behandlet i en følgende artikel.

Jørgen Dalsgaard, pensioneret gymnasielærer, 10 års erfaring fra undervisning i Afrika

Associeret forsker ved Lingvistisk Afdeling, Århus Univ

Læs også:

 1. Sprogpolitik i Mozambique Grænserne i det sydlige Afrika stammer faktisk fra 1885, selvom de fleste navne er ændret Landet Mozambique blev konstrueret – ligesom mange andre afrikanske stater – uden hensyn til lokale...
 2. Sprog og undervisning i Mozambique Tosproget undervisning i Escola Prímária Completa de Mahubo km 14. Indtil for nylig har al undervisning i Mozambique foregået på portugisisk, som var den tidligere kolonimagts sprog. Man er nu...
 3. Standardisering af berberisk Berbersprog tales af omkring 15 mio mennesker i Nordafrika, hovedsageligt i Marokko og Algeriet (Kort: Wikipedia) Det berberiske sprog eller tamazight, som berberne (amazigherne) selv kalder det, består af mange...
 4. Koreansk standardisering De otte store koreanske dialekter. Der er også store koreanske mindretal i Kina, Japan, Kasakhstan og USA. (Kort: Muturzikin.com) Sydkoreas forfatningsdomstol afgjorde i dag at  sprogloven fra 1988 der ophøjer...
Tagget med: , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

 1. Den 24. November er der en PhD forsvar i Roskilde om sprog og undervisning i Mozambikanske sprog i Mozambique. For nærmere oplysninger, se:

  http://magenta.ruc.dk/upload/application/pdf/762b8771/Defence-Sarita.pdf

 2. whoah this blog is fantastic i love studying your articles.
  Keep up the great work! You realize, many individuals
  are looking round for this information, you could aid them greatly.

Skriv en kommentar