SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

PODD-bøger på Østermølle

Rolighedsskolen, Thisted

Rolighedsskolen, Thisted

Østermølle er en afdeling på Rolighedsskolen i Thisted. Vi er en skole med elever med generelle indlæringsvanskeligheder, vi har elever med mange forskellige handicaps. De fleste har fra lette til massive kommunikationsvanskeligheder.

Derfor anvender vi på skolen en bred vifte af ASK-løsninger (ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikation). Vi bruger bl.a. tegn til tale, billedkommunikation og som noget forholdsvist nyt PODD-bøger.

En PODD-bog er en Pragmatisk Organiseret Dynamisk Display(tavle) opbygget bog. Vi fik hjælp fra Edda Medici fra Institut for Syn og Teknologi i Aalborg.

Målgruppen er elever der har et stort impressivt sprog men har massive ekspressive vanskeligheder. Vi har pt. 7 elever der har fået fremstillet deres helt individuelt tilpassede bog.

PODD-bogen

Den første side i PODD-bogen er små bemærkninger som vi bruger tit.

side 1

De voksne omkring børnene er rollemodeller. Som andre børn lærer de bedst ved at vi bruger deres støttede kommunikation i samværet med dem. Vi kan så i fællesskab via PODD-bogen kommunikere os frem til budskabet.

Eleverne kan fortælle om en oplevelse, give udtryk for et behov og dermed få indflydelse på deres eget liv. Børnene er nu ikke tilskuere til og afhængig af de voksnes tolkning men aktive deltagere i selve kommunikationen.

PODD2

Det har været en stor oplevelse for børnene at kunne være aktivt med i kommunikationen. Det første eleverne skulle lære er:

  • jeg kan ”sige” noget,
  • jeg kan selv bestemme,
  • jeg kan have indflydelse på de aktiviteter, der skal foregå,
  • jeg kan give udtryk for ønsker og behov.

Det næste trin var, at eleverne som alle andre skulle lære at acceptere et nej, bruger de voksne PODD-bogen til at forklare og vise med billederne, at det ønskede ikke var muligt lige nu.

PODD3

Det eleverne ser er et meget vigtigt element i arbejdet med vore elever generelt; idet undersøgelser har vist at vi husker 20 % af det vi hører, men 80 % af det vi ser.

Her er en lille del af en billedserie, der viser en elevs brug af PODD-bogen til kommunikation omkring dukkeleg:

dukkeleg

Eleven medbringer sin PODD-bog i alle situationer, hvor han/hun har brug for stemmen!!!!!!!!!!!!!!

Vivi Løkkegaard, Kommunikations-, tale-, høre- og læselærer
Rolighedsskolen  Østermølle, Thisted

Beslægtede artikler på Sprogmuseet.dk:

Læs også:

  1. Støttet kommunikation med udgangspunkt i PODD PODD: Pragmatisk Organiserede Dynamiske Displays For personer, som af forskellige grunde ikke har mulighed for at benytte tale tilstrækkeligt til kommunikation, er der brug for at give adgang til en...
  2. Professor dr. ABC – et spændende sprogprojekt for børn og unge Professor dr. ABC, alias diplom. pæd. Claus Sax Hinrichs Tysk er ikke kedeligt! Tysk er svært at lære, og så er det...
  3. Sproget er Minspeak og AAC Sprogudvikling hos handicappede børn uden et funktionelt talesprog Sprogklassen 2009-2010. En gruppe af børn uden et funktionelt talesprog har fået mulighed for at kommunikere langt mere selvstændigt end tidligere vha...
  4. Født på en blå dag: Daniel Tammets sprogbegavelse Jeg har lige fået Daniel Tammets anden bog, Embracing the Wide Sky. A Tour across the Horizons of the Human Mind, og jeg glæder mig så meget til at læse...
Tagget med: , , , , , , , , , , ,

Skriv en kommentar