SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Drengenavnet Mohammad

Mange undrer sig over hvorfor drengenavnet Mohammed ikke findes på listerne over de hyppigste fornavne i Danmark. For er der da ikke mange indvandrere og efterkommere af dem der hedder sådan?

Jo, der er mange i Danmark der hedder Mohammad, men der er mode i navne – også i navnet Mohammad – for det har faktisk været på frekvenslisterne tidligere. I årene omkring årtusindskiftet, fra 1996 til 2003, fandtes navnet på Danmarks Statistiks top-50-lister på forskellige pladser mellem nr. 39 og nr. 47.

De sidste 25 års udvikling i Mohamed/Mohammads popularitet

Drengenavnet Mohammads popularitetsbølge kan også illustreres af Danmarks Statistiks Navnebarometer, her med stavemåderne Mohamed og Mohammad som er de mest udbredte stavemåder af navnet. Også her er det tydeligt at det er i tiden mellem 1996 og 2003 at navnet topper.

Stavemåden som man finder på Danmarks Statistiks lister, er den hyppigste stavemåde af navnet det aktuelle år, men antallet af navngivne omfatter flere forskellige stavemåder. Netop navnet Mohammad findes i utroligt mange stavemåder, og Danmarks Statistik oplyser ikke hvilke stavemåder det er de har lagt sammen.

Nordisk Forskningsinstitut har vi indkøbt de rålister og tal der ligger bag Danmarks Statistiks frekvenslister fra 1985 til 2009, så vi kan se antallet af navngivne med hver enkelt stavemåde af hvert eneste navn som er givet til nyfødte hvert år. Det er de samme tal som kan ses i Danmarks Statistiks Navnebarometer.

Forskellige stavemåder

Mellem de mange forskellige stavemåder og varianter af navnet Mohammad findes blandt andet forskellige tostavede varianter og andre mere anderledes former, fx Muammar som den for tiden meget omtalte Gaddafi hedder til fornavn.

Det arabiske drengenavn Mohammad, مُحَمَّد , består, læst fra højre, af konsonanterne M (sort), H (violet), M (grøn) og D (blå), med de dertil hørende vokaler (henholdsvis u, a, a og ingen) hængende over konsonanterne, tillige med et fordoblingsmærke (der ligner w) på det andet M. Som det er almindeligt i arabisk, er ordet bygget op over tre konsonanter, H-M-D (der betyder 'lovprisning') med forstavelsen M- og varierende vokaler. Muhammed er verdens mest eller næstmest udbredte navn, og det gengives med et utal af stavemåder i andre alfabeter. Ikke alle udgaver er lige gennemskuelige. Navne som Mahmut, Hamid og Ahmet har samme grundbetydning og rodstruktur: (m)-H-M-T/D. Alligevel regnes de for forskellige navne, lige som fx Jørgen og Georg, der også er to stavemåder af samme navn, regnes for forskellige.

I denne lille undersøgelse er der kun set på de trestavede former som består af M+vokal+h+vokal+m/mm+vokal+d/t, og her har jeg fundet ikke mindre end 28 forskellige stavemåder af navnet. Jeg vil ikke opliste dem alle her for de fleste af stavemåderne har kun ganske få navnebærere, og former som Mahamuud, Mohamid, Mohammud, Mohemad, Mohomed og Muhaammed er enlige svaler i den 25-årige periode materialet dækker.

Jeg har undersøgt alle disse stavemåder for at finde ud af hvilke stavemåder Danmarks Statistiks frekvenslister repræsenterer. Her har man nemlig lagt forskellige stavemåder sammen, fx Sara og Sarah. Det er imidlertid problematisk med et navn som Mohammad der ved overførslen fra arabisk til latinsk skrift har fået alle disse forskellige stavemåder. Det viser sig da også at tallene for navnet i de år det figurerer på listerne, er udregnet forskelligt.

Tallene fra frekvenslisterne ser således ud:

1996:  Mohammad, nr. 42 (192 navngivne)
1997:  Mohamed,     nr. 44 (179 navngivne)
1998:  Mohamed,    nr. 42 (203 navngivne)
1999:  Mohammad, nr. 42 (210 navngivne)
2000: Mohammad, nr. 43 (190 navngivne)
2001: Mohammad, nr. 39 (211 navngivne)
2002: Mohammad, nr. 47 (142 navngivne)
2003: Mohammad, nr. 44 (182 navngivne)

Min vurdering ud fra tallene i de ovennævnte rålister er at det er følgende stavemåder der er lagt sammen:

1996-1999:     Mohamad, Mohamed, Mohammad, Mohammed, Muhamad, Muhamed, Muhammad, Muhammed og Muhammet
2000-2001:    Mohamad, Mohamed, Mohammad, Mohammed, Muhamad, Muhamed, Muhammad og Muhammed
2002-2003    Mohamad, Mohamed, Mohammad og Mohammed

Fra år 2000 tælles stavemåden Muhammet ikke længere med, og fra 2002 tælles ingen af de stavemåder som begynder med Mu- med. Det er altså færre og færre stavemåder der er baggrunden for tallene i frekvenslisterne. Havde man fortsat med at sammentælle de samme stavemåder som er med i 1996-1999, ville Mohammad have været at finde på listerne i endnu 3 år, da der først i 2007 sammenlagt var færre med disse stavemåder (151) end antallet af navnebærere af Albert (167) som var nr. 50 på listen det år. Uanset de ulige sammenligningsgrundlag så er Mohammad således ude af top-50-listerne de seneste år.

Birgit Eggert, navneforsker, ph.d.
Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Læs også:

  1. Bliver Storm et modenavn? På den nyeste liste fra Danmarks Statistik over fornavne til nyfødte er drengenavnet Storm kommet ind på plads nummer 50. Ser man tilbage på de foregående år, er der meget...
  2. Hvad er der blevet af Maren? Maren var i århundreder et af de mest populære pigenavne i Danmark. Det var så populært at mere end 20 % af alle kvinder bar dette navn i 1600-tallets Vendsyssel....
  3. Danskerne vil have usædvanlige navne Danskerne vil ikke længere hedde det samme som sidemanden i skolen eller kollegaen på jobbet. Derfor undgår man i stigende grad de mest udbredte fornavne, og den andel af en...
  4. Bogstavers energier Pyramiderne ved Gizeh i dramatisk belysning. Fund tyder på at de gamle ægyptere også dyrkede numerologi. Navne har altid været sammensat af bogstaver, og vi har altid, uanset hvor langt...
Tagget med: , , , , , , , , , , , , , ,

Skriv en kommentar