SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Hvad viser afasi om sprog og hjerne? – Om neurolingvistik

19. nov 2014 af Roelien Bastiaanse

I århundreder har man skelnet mellem sætninger, ord og lyde. Og ikke med urette. Afasi som følge af hjerneskader lærer os, at sprog faktisk lagres i hjernen langs disse dimensioner: Niveauerne sætning, ord og lyd kan blive forstyrret uafhængigt af hinanden. For at illustrere det følger nogle eksempler på afatisk sprogbrug.